Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

Το θεώρημα του Φραζενμπιχνερ


Σύμφωνα με τις μελέτες μεγάλων και επιφανών μαθηματικών το θεώρημα της υποτείνουσας ισούται με την κάθετη σύζευξη του αυξημένου κέντρου του τετραγώνου στο τετράγωνο και όλο το υπόλοιπο στο τρίγωνο. Η μεταβατική υποατομική δραστηριακής ενέργειας που ασκεί το τρίγωνο στο τετράγωνο συμπλέκει την επιτελική αντίληψη της εμπλεκόμενης κάθετης εμπλοκής.

Η αντικειμενικότητα του αντικειμένου


Πριν από 35 χρόνια ήταν 35 χρόνια μπροστά από ότι είμαστε εμείς 70 χρόνια μπροστά. Αυτή η παράδοξη διατύπωση που πρωτοειπώθηκε από τον κύκλο της Βιέννης και πρωτοτυπόθηκε από το πρωτότυπο του πρωτομάστορα της πρωτοσυγκελίας διατάραξε την ρήση ''Ότι φάμε ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας''.

Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει το ανύπαρκτο της ύπαρξης.